Vil ha felles nordisk kamp mot a-krim

Hjemmelsgrunnlag og sanksjons-grunnlaget må utvikles hvis arbeidslivskriminalitet skal bekjempes bedre, mener NK ved a-krimsenter etter konferanse med nordiske bygningsarbeidere.

https://juristen.no/nyheter/2018/11/vil-ha-felles-nordisk-kamp-mot-krim

2020 Brought to you by Kimpa Vita Press & Publishers. raisnezaboneza.no