CV

Utdanning:
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet NTNU – sosiologi, medievitenskap og antropologi, grunnfagsnivå

Videregående allmenne fag, samfunnsfag – studiekompetanse

Videregående yrkesfag, elektro, elektronikk og data – treårig

Militær sambands- og sikkerhetsutdanning

Institutt for journalistikk – diverse få-dagers kurs